หากันให้วุ่น เลขรถขนวัคซีน ซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. วัคซีน ซิโนฟาร์ม 1 ล้านโดส เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ รับรองรุ่นการผลิต ก่อนจะเริ่มกระจาย วั ค ซี น ทางเลือกซิโนฟาร์มไปทั่วประเทศ และจะ ฉี ด พร้อมกันในวันที่ 25 มิ.ย.นี้ บรรยากาศที่ท่าอากาศสุวรรณภูมิ ในการรับ วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะนำมาเป็น วั ค ซี น ตัวเลือกจำนวน 1 ล้านโดส

โดยขนส่ง วั ค ซี น ดังกล่าวจากเมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบิน TG 675 และ TG 8669 เที่ยวบินละ 500,000 โดส เดินทางถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว มีศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ

เลขทะเบียนรถวัคซีน 2T527

จากนั้นจะส่ง วั ค ซี น มายังเขตปลอดอากรและคลังสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบรรจุในตู้ควบคุมอุณหภูมิบรรจุวัคซีน ไปยังคลังวัคซีนบริษัท ไบโอเจเนเทค จำกัด จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ รับรองรุ่นการผลิต และจะเริ่มกระจาย วั ค ซี น ทางเลือกซิโนฟาร์มไปทั่วประเทศในวันที่ 23 และ 24 มิถุนายน และจะ ฉี ด พร้อมกันในวันที่ 25 มิถุนายนนี้

ขอบคุณ mcot.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *